NašE USLUGE

Strojobravarski obrt Ferrum specijaliziran je za proizvodnju metalnih konstrukcija i njihovih dijelova.

Rezanje laserom

U mogućnosti smo rezati fiber laserskim rezačem čelik do 20mm, nehrđajući čelik do 10mm kao I aluminij do 8mm.

Savijanje limova I cijevi

Brojne mogućnosti savijanja cijevi do Ø48,3×3 I različitih limova.

Sastavljanje i zavarivanje

Sastavljanje najrazličitijih bravarskih pozicija I njihovo zavarivanje MIG/MAG postupkom  atestiranim zavarivačim na aparatima do 350A

Završna obrada

U suradnji s vanjskim partnerima, u mogućnosti smo ponuditi uslugu vrućeg I galvanskog cinčanja, kao lakiranje te plastifikaciju.

Montaža

Usluga montaže i montaža izrađenih komponenti I proizvoda.